Jiangmen Ying Chang Technology Co.,Ltd.

address:No.11 Dongfengxiang Idustial District No.353 Xihuan Road,Jiangmen,china
tel:(+86)750-3523347
fax:(+86)750-3951962
website:www.jmkce.com www.jmkce.com.cn
email:jmkce88@126.com
nature:Manufacturer
exhibits:ART MACHINERY